Sevgili Öğrenciler,

 

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi modern, milli ve manevi değerlere bağlı kalarak, ulusal ve uluslararası akademik standartlarda yükseköğretim hizmeti sunmayı; bunun yanında hızla küreselleşen dünyaya ve ekonomik yapısına ayak uydurabilecek, Türkiye'yi yarınlara taşıyacak ve doğru bir şekilde kararlar verebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yükseköğretimin dünyada ve ülkemizdeki yeri ve önemi tartışma götürmez bir gerçektir. Bu bağlamda; Fakültemizde de Havacılık Yönetimi; Sağlık Yönetimi; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Lojistik Yönetimi; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; İktisat ve İşletme bölümlerinde bu bilinçle eğitim ve öğretim faaliyeti icra edilmektedir. Diğer yandan, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; İktisat ve İşletme Anabilim dallarında Tezli ve 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları da bulunmaktadır. İmkanlar ölçüsünde, genç ve tecrübeli akademik kadrosunu daha da güçlendirmeyi ve derslerin içeriğini çağın gerektirdiği ihtiyaçlara göre şekillendirmeyi hedeflemekteyiz.

Azerbaycan, İran ve Ermenistan ile sınır komşusu olan Üniversitemiz ve dolayısıyla Fakültemiz, bu ülkelerle yakın ilişkiler geliştirmek için gayret göstermekte; bu ülkelerde bulunan üniversitelerle öğrenci değişim programları oluşturmak suretiyle farklı üniversiteler görmesini ve farklı kültürlerle tanışmasını sağlamak için protokoller yapmaktadır.

 Mezunlarımız ; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ve ilgili tüm Bakanlıklarda, Bağımsız Üst Kurullarda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında, Kamu ve Özel Bankalarda, Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde, hem yurt içinde hem de yurtdışında olmak üzere tüm kamu ve özel sektörlerde görev alabilmektedirler.                                                                                       

Siz değerli öğrencilerimize daha iyi bir  gelecek hazırlamak ümidiyle...