Belgeler

Belgeler

Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
KİDR Raporu Yeni 14.03.2023 .docx
Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet Prosedürü Yeni 11.03.2023 .pdf
Süreç Dökümanı Yeni 11.03.2023 .pdf
Risk ve Fırsatların Belirlenmesi ve Değerlendirmesi Prosedürü Yeni 11.03.2023 .pdf
Planlama Organizasyon Koordinasyon Yeni 11.03.2023 .pdf
Kuruluşun Bağlamı ve İlgili Tarafların Belirlenmesi Prosedürü Yeni 11.03.2023 .pdf
Kalite Yönetimi Kapsamı Yeni 11.03.2023 .pdf
Kalite Politikamız Yeni 11.03.2023 .pdf
İzleme Ölçme Analiz İyileştirme Yeni 11.03.2023 .pdf
İç ve Dış Bağlam Yeni 11.03.2023 .pdf
Üniversitenin Güçlü Yönler Zayıf Yönler Tehditler Fırsatlar Analizi Yeni 11.03.2023 .pdf
Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürü Yeni 11.03.2023 .pdf
Dökümante Edilmiş Bilgilerin Yönetimi Prosedürü Yeni 11.03.2023 .pdf
Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü Yeni 11.03.2023 .pdf
Değişlik Yönetimi Talimatı Yeni 11.03.2023 .pdf
Akademik Personel Memnuniyet Anketi Yeni 09.03.2023 .docx
Fakülte Değerlendirme Raporu Yeni 09.03.2023 .pdf
AKTS Kredisi Anketi Yeni 09.03.2023 .docx
Eğitim Değerlendirme Formu Yeni 09.03.2023 .xls
Fakülte İletişim Tablosu Yeni 09.03.2023 .xlsx
Fakülte Eğitim ve Öğretim Süreci Yeni 09.03.2023 .doc
Fakülte Risk Değerlendirme Tablosu Yeni 09.03.2023 .xlsx
Uygunsuzluk Takip Formu Yeni 06.03.2023 .xls
Tasarım Geliştirme İzleme Yeni 06.03.2023 .xlsx
Süreç Gözden Geçirme Raporu Yeni 06.03.2023 .docx
İyileştirici Düzenleyici Faaliyet Formu Yeni 06.03.2023 .doc
Güncel Doküman Listesi Yeni 06.03.2023 .xlsx
Eğitim Planı Yeni 06.03.2023 .xls
Eğitim Katılım Formu Yeni 06.03.2023 .xlsx
Eğitim Analizi Yeni 06.03.2023 .XLSX
Doküman Dağıtım Toplama Formu Yeni 06.03.2023 .xlsx
Dış Kaynaklı Güncel Doküman Listesi Yeni 06.03.2023 .xlsx
Değişiklik Tablosu Yeni 06.03.2023 .xlsx
Amaç Hedef Plan Yeni 06.03.2023 .xlsx
2022 Yılı İstatistikleri Yeni 06.03.2023 .xlsx
Öğretim Elemanı Ve Ders Değerlendirme Formu Yeni 06.03.2023 .docx
Personel Eğitim İhtiyaç Analiz Formu Yeni 06.03.2023 .docx
Öğrenci Memnuniyeti Anketi Yeni 06.03.2023 .docx
Iğdır Üniversitesi Mezunlarının Yeterlilikleri ile İlgili Memnuniyet Düzeyi Anketi Yeni 06.03.2023 .docx
Iğdır Üniversitesi Mezun Memnuniyet Anketi Yeni 06.03.2023 .docx
İdari Personel Memnuniyet Anketi Yeni 06.03.2023 .docx
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Yeni 06.03.2023 .pdf
Iğdır Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yeni 06.03.2023 .pdf
Kalite Politikası Yeni 06.03.2023 .pdf
Memur Görev Tanımı Yeni 03.03.2023 .pdf
Dekan Görev Tanımı Yeni 03.03.2023 .pdf
Dekan Yardımcısı Görev Tanımı Yeni 03.03.2023
Bölüm Başkanı Görev Tanımı Yeni 03.03.2023 .pdf
Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı Yeni 03.03.2023 .pdf
Kurum İçi Değerlendirme Raporu / Iğdır Üniversitesi 21.10.2021 .pdf