Misyonumuz

İktisadi ve idari bilim dallarında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, üretken ve sürekli mükemmeli arayan eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek; finansal, entelektüel, sosyal ve çevresel sermaye kullanabilecek ölçüde müteşebbis, söz konusu bilim dallarında modern bilgilerle donatılmış, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, bilgi teknolojisini hayata geçirebilen, geleceğin dünyasının başarı koşullarını kavramış olan ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek; iktisadi ve idari bilim dalları ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları bilime kazandırmak; bölge üniversitesi fonksiyonunu yerine getirebilmek için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan hizmetleri, üretim ve hizmet sektörü arasındaki işbirliğini, bilime dayalı araştırma ve çabalarla sağlanan potansiyel doğrultusunda yürütmektir.

Vizyon

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve  mutluluğu için katkıda bulunabilen,sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, iyileştiren, idealist ve araştırmacı, eğitim- öğretim hizmetleri ve toplumsal katlı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi, sürekli öğrenen, Atatürkçü gençler yetiştiren bir fakülte olmayı vizyon kabul etmiştir.