Genel Bilgi

Genel Bilgi

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Temiz - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı


Bölüm Hakkında
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü, 2012-2013 yılında açılmış olup bölümün temel misyonu uluslararası ilişkiler alanında iyi bir alt yapıya sahip, nitelikli ve kültürlü bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda bölümdeki öğrencilerimize dünyadaki siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeleri, uluslararası sistemi ve bu sistem üzerinde etkili olan uluslararası aktörleri ve bu aktörlerin davranışlarının anlatılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz, dünyada meydana gelen siyasi ve sosyo-ekonomik gelişmeler ve küreselleşme süreci bağlamında analitik bir bakış açısıyla bilimsel bir temele sahip olacaktır.


Eğitim Öğretim
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde eğitim süresi 4 yıl olmaktadır. Uluslararası İlişkiler lisans programının temel felsefesi; sosyal bilimler alanında geniş bir vizyona sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen, sosyal ve siyasal olgu ve süreçleri anlayıp yorumlayabilen bireyler yetişmesini sağlayacak bir eğitim sunmaktır.


Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları
Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyan öğrenciler mezun olduklarında oldukça geniş bir yelpazede istihdam imkanına sahip olmaktadırlar. Mezunlarımız, çeşitli devlet kurumlarındaki uzmanlık, denetmenlik, idari yargıçlık ve müfettişlik kadrolarına aday olabilmektedirler. Bununla birlikte Dışişleri Bakanlığı'nda meslek memurluğuna da başvurabilmektedirler.