Hakkında

Bölümde bir Profesör, bir Doçent, bir Dr. Öğretim Üyesi ve bir Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. İlerleyen yıllarda nitelikli ve uzman kadro sayısının artırılması hedeflenmektedir. Bölümde tek ana bilim dalı bulunmaktadır. Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Hukuk Bilimleri alanından oluşan derslerle öğrencilere eğitimi verilmektedir.  Öncelikli amacımız bölümümüzü aktif hale getirmek, öğrencilerimizi nitelikli, siyasal ve toplumsal olayları bilimsel bir şekilde analiz edebilecek yetkinlikte yetiştirebilmek için gerekli koşulları sağlamaktır. Bölümün kuruluş prensibi   kamu ya da özel sektör kuruluşlarında  yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilerine sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmektir.