Misyon & Vizyon

Bölümümüzün Misyonu ve Vizyonu Fakültemizin Misyon ve Vizyonu doğrultusunda aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Misyonumuz:

  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dallarında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, üretken ve sürekli mükemmeli arayan eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek;
  • finansal, entelektüel, sosyal ve çevresel sermaye kullanabilecek ölçüde müteşebbis, söz konusu bilim dallarında modern bilgilerle donatılmış, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, bilgi teknolojisini hayata geçirebilen, geleceğin dünyasının başarı koşullarını kavramış olan ve ulusal kimliğini kaybetmeden küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek;
  • iktisadi ve idari bilim dalları ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları bilime kazandırmak;
  • bölge üniversitesi fonksiyonunu yerine getirebilmek için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, üretim ve hizmet sektörü arasındaki işbirliğini, bilime dayalı araştırma ve çabalar doğrultusunda yürütmektir.

Vizyonumuz:

  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, milli, manevi ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmiş bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve  mutluluğu için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını, hakkını ve çevreyi koruyan, iyileştiren, idealist ve araştırmacı, bölgemiz ve ülkemizin gelişimine fikir, düşünce ve uygulama açısından katkıda bulunacak uluslararası bir bölüm olmanın temellerini atarak ileride cazip ve bölgesinde lider bir bölüm olmaktır.