Genel Bilgi

 

Prof.Dr. Recep GÜLŞEN- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı

Bölüm Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2012-2013 yılında açılmıştır. Bölümün temel misyonu, ülkenin geleceği için insan haklarına saygılı, kamu yararını gözeten, üstün nitelikli yönetici adayları ve yüksek öğretime katkı verecek bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Öğretim

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünün eğitim süresi 4 yıl olmaktadır. Bölümün eğitim programı kamu sektöründe çeşitli makamlarda yer alacak kişiler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, birbiriyle yakın ilişkili alanlar olan siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bakış açısıyla ele alındığı bir eğitim vermektedir. Bu eğitimi alan öğrenciler, kamu ve özel sektörde bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerilerle donatılmakla birlikte toplumsal, siyasal ve düşünsel konularda bilimsel bir bakış açısı kazanmış olurlar.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarI, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve çeşitli yerel yönetim kuruluşları gibi kamu kurumlarında uzmanlık gerektiren üst ve orta kademe yönetici pozisyonlarda görev yapabilmektedirler. Bankacılık sektörünün ve diğer özel sektör kuruluşlarının denetim ve personel bölümlerinde de tercih edilmektedirler. Ayrıca Avrupa Birliği uyum sürecinde yönetsel ve ekonomik politikaların belirlenmesinde sivil toplum kuruluşlarının katılımına açık karar alma ve uygulama yöntemlerinin giderek güç kazanması, izlenen program dikkate alındığında bu alanda da bölüm mezunlarını avantajlı kılmaktadır.