Çalışma Konuları

Çalışma Konuları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olacak öğrencilerin özel ve kamu kuruluşlarında geniş bir yelpazede çalışma alanları mevcuttur. Öğrenciler merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında, özel sektörde yönetim kademelerinde görev alabileceklerdir.