Hakkında

Sağlık Yönetimi programı teorik içerikli derslerden ve yaz stajından oluşmakta ve dört yıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Sağlık Yönetimi lisans diploması alabilmek için programda mevcut olan (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan 72-Sağlık Temel Alan, 6. Düzey (Lisans) için 240 AKTS esas alınır) derslerin tümünün başarıyla tamamlanması ve genel akademik not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2,00 veya daha yüksek olması gerekmektedir.