Misyon & Vizyon

 

Misyon

Sağlık Yönetimi Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sektöründe meydana gelen değişmeleri ve gelişmeleri takip ederek elde ettiği güncel bilgileri öğrencilerine aktarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde bölüm, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının özellikleri ve işleyişi ile beraber ülkenin genel sağlık politikası hakkında bilgi sahibi nitelikli işgücü mezun etmektedir. 

Vizyon
Eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, ulusal ve uluslararası bilim alanında tanınan, alanında uzman kişiler barındıran saygın bir bölüm olmaktır.