Dr. Öğr. Üyesi Murat EREN - Bölüm Başkanı

 

Özellikle son yıllarda sağlık sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkili ve verimli bir şekilde sunulabilmesini sağlamak adına alanında uzman yöneticilere diğer bir ifadeyle nitelikli işgücüne olan ihtiyaç da artmıştır. Alanında bilgi sahibi olan işgücünün, sağlık kurumlarının sahip olduğu kaynakları daha etkili ve verimli bir şekilde yöneteceği ve böylece sağlık hizmetlerinin daha iyi şartlarda sunulmasına yardımcı olacağı kabul edilmektedir. Bu doğrultuda Sağlık Yönetimi Lisans Programının esas amacını, sektörün ihtiyacını gidermeye yönelik insan kaynağını yetiştirmek oluşturmaktadır. Daha geniş bir ifadeyle Sağlık Yönetimi Lisans Programı; sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere, hastane yönetimi, sağlık hizmetlerinin organizasyonu, sağlık finansmanı, sağlık sigortacılığı, sağlık teknolojileri ve kullanımı gibi konularda eğitim vermeyi amaçlamaktadır.