Hakkında

Lojistik, başlı başına en önemli hizmet sektörlerinden birisi olmasının yanı sıra toplumsal ve ekonomik alanda kilit rol üstlenmekte ayrıca diğer tüm hizmet ve üretim sektörleri için altyapı konumunda olması nedeni ile çağımızın ve geleceğin önemli stratejik alanı olmaya devam edecektir. İnsanlık öncesi dönemlerde dahi varlığından bahsedebileceğimiz lojistik faaliyetler; gelişmiş ekonomi, yüksek katma değerli ve uygun maliyetli üretim, üst düzey kalite seviyesi ve müşteri memnuniyeti için ilk gerek şart durumundadır. Lojistik sadece taşımacılık ve depolama faaliyeti değildir; bunlarla beraber tedarik zinciri yönetimi, uzmanlaşma ve organizasyonların ana faaliyetleri dışındaki tüm iş ve işlemlerinin tek bir elden profesyonel düzeyde yürütülmesidir. Öte yandan lojistiğin bünyesinde barındırdığı taşıma türlerinin her birisi de başlı başına önemli stratejik ve küresel sektörleri ifade etmektedirler. Örneğin deniz yolu, hava yolu, demir yolu taşımalarının her biri müstakil olarak önemli küresel birer sektör durumundadırlar. Lojistik, tüm bu katma değerleri ifade eden ve içeriğinde bulunduran; tarih kadar eski ancak geleceğin de yolunu döşeyen altyapı konumundadır.

Lojistik; yoğun bilgisayar teknolojileri kullanımı, robotik uygulamalar, uydu teknolojileri, bilgisayar programlarını da içeren ve bu özelliği ile farklı alanlarda insanlığın ulaşabildiği en uçta yer alan bilgi ve teknoloji alanlarını aynı anda kullanan yegâne sektördür. Bu nedenle lojistik sektörü ileri teknolojik gelişimlerin de en önemli uygulama alanıdır.

Lojistik, genel olarak yerel bir uygulama değil, küresel bir faaliyettir. Yerel olarak başlayıp küresel bir ortama geçiş yaparak, bireye kadar her alanda gerçekleşir. Lojistikte zaman hem yerel hem de evrensel saat, konum ise gezegenin her bir noktasıdır. Dolayısıyla karmaşık ve hassas operasyonları kusursuz bir uygulama ile mükemmel zamanlamalarla gerçekleştirmeyi zorunlu kılar. Kusursuz bir operasyon tasarımı ile beraber yabancı dil bilgisi, uluslararası bütünleşme, ileri teknoloji kullanımı, yenilikçi ve yaratıcı çözüm yöntemleri ve nitelikli çalışan yapısı öne çıkan karakteristik özelliklerdir.

Gelecekte önemini artıracak sektörler arasında, ön sıralarda her zaman adı geçen lojistik; Ülkemizin ve şehrimizin sahip olduğu potansiyelleri nedeni ile önde gelen sektörlerden birisi olup, gelecekte çok daha fazla öneme sahip olması ve küresel lojistik merkez haline gelmesi doğal bir beklentidir. Bu nedenle Lojistik Yönetimi bölümümüz lojistik sektörü ihtiyacını karşılayacak düzeyde uluslararası niteliklerde, teknik ve yabancı dil bilgisine sahip, gelişime açık ve yenilikçi, nitelikli yönetici adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lojistik Yönetimi Bölümü, isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı ve ikinci yabancı dil eğitimi ile beraber, uluslararası düzeyde yetkin lojistik ve ulaştırma yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm mazunları için çeşitli olanaklar aşağıda sıralanmıştır: Çalışma olanakları: Uluslararası ve ulusal lojistik işletmelerinde, Uluslararası ve ulusal taşıma firmalarında (hava, deniz, demir, kara yolu), Ulaştırma, lojistik, gümrük ile ilgili kamu kuruluşlarında, Uluslararası ticaret faaliyetlerinde bulunan işletmelerde (ithalat-ihracat firmaları), Tedarik zinciri yöneticisi olarak tüm işletmelerde, Ulaştırma ve lojistik danışmanlığı ve eğitim kuruluşlarında, Gümrük firmaları ve müşavirliklerinde, Kendi bünyelerinde lojistik ve taşımacılık faaliyetlerini yürüten işletmelerde, çalışma olanakları mevcuttur. Girişimcilik olanakları: Uluslararası lojistik ve taşımacılık faaliyetleri (taşıma acentesi, taşıma işleri organizatörlüğü işletmeciliği gibi-ayrıca yasal koşulları bulunmaktadır), Ulaştırma ve lojistik danışmanlığı, Uluslararası ticaret danışmanlığı, gibi alanlarda girişimci olmaları (kendi işlerini yapmaları) mümkündür. Yasal haklar: Lojistik yönetimi bölümü mezunları aşağıdaki yasal hakları elde ederler (2020 yılında geçerli olan yasalara göre): T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca verilmekte olan Orta Düzey Yönetici Belgesini (ODY), Bakanlık tarafından yapılan eğitim ve sınavlardan muaf olarak doğrudan başvuru ile alabilirler. Üst Düzey Yönetici (ÜDY) Belgesini ise eğitimden muaf olarak doğrudan sınava girme hakkı elde ederek, sınavda başarılı olmaları koşulu ile alabilmektedirler. Söz konusu mesleki yeterlilik belgeleri ulaştırma ve lojistik işletmeleri için belirli sayılarla yasal zorunluluğu olan belgelerdir.