Çalışma Konuları

Çalışma Alanları

Mezunlarımız lisans eğitimlerinin sonunda, ulusal ve uluslararası nitelikte taşımacılık (kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu gibi) ve lojistik işletmelerinde, yük ve yolcu taşımacılığı iş dallarında kamu kurum ve özel işletmelerinde görev alabilirler. Bunun yanında kendi bünyelerinde taşımacılık ve lojistik faaliyetlerini sürdüren işletmelerde, gümrük ve dış ticaret ile iştigal eden işletmelerde ya da kurumlarda çalışma olanakları elde edebileceklerdir. Ayrıca tedarik zinciri yöneticiliği, ulaştırma ve lojistik danışmanlığı da bölüm mezunları için diğer çalışma konularıdır. Mezunlarımız gerekli yasal koşulları sağlayarak; acente işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü,  taşıma işleri komisyonculuğu, dağıtım işletmeciliği ve diğer taşımacılık faaliyetlerinde girişimci olarak kendi işlerini de yürütebileceklerdir.

Öte yandan lojistik bölümü lisans mezunları bazı yasal haklar da elde etmektedirler. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmekte olan Orta Düzey Yönetici (ODY) Belgesini eğitim ve sınavdan muaf olarak doğudan, Üst Düzey Yönetici (ÜDY) Belgesini ise eğitimden muaf olarak doğrudan sınava girme hakkı elde ederek sınavda başarılı olmaları halinde alabilmektedirler. Söz konusu mesleki yeterlilik belgeleri ulaştırma ve lojistik işletmeleri için belirli sayılarla yasal zorunluluğu olan belgelerdir.