Hakkında

Program Tanımı

Lisans düzeyinde iktisat öğreniminin temel amacı öğrencilere karar alma, piyasaların yapısını ve işleyişini, kamu politikaları gibi ekonomik sorunları kavrama ve çözümleme yeteneğini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, ekonomi biliminin esasını oluşturan mikroiktisat,makroiktisat, uluslararası iktisat, banka ve finans, para teorisi, büyüme ve kalkınma gibi temel derslerin yanı sıra bu alanlarda bilimsel çözümlemelerin gerektirdiği analiz araçlarını kullanma yeteneğini edinmeleri amacıyla matematik, istatistik ve ekonometri gibi destek dersleri alırlar.