Organizasyon Şeması

İktisat Politikası                                               

Prof. Dr. Şevki Özbilen (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Sökmen Gürçam

Dr. Arş. Gör. Gürkan Bozma                                                 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat              

Doç. Dr. Haktan Sevinç

Dr. Arş. Gör. Demet Eroğlu Sevinç

Arş. Gör. Çiğdem Güneş

İktisat Teorisi                                                   

Doç.Dr. Serkan Künü