Prof. Dr. Şevki ÖZBİLEN - İktisat Bölümü Başkanı

 

Bölüm Hakkında

İktisat Bölümü, 2012-2013 yılında açılmış olup bölümün temel misyonu öğrencilerimize lisans programıyla eğitim vererek onları üniversite sonrası çalışma hayatına hazırlayarak araştırma şevk ve kapasitelerini yükseltmektir.

İktisat Bölümü, şahısların, kurumların ve ülkelerin kaynak kıtlığı nedeniyle kullanımının ne şekilde olması gerektiğini sorgulayan, iktisadın teorik ve uygulamalı alanlarda yeterli bilgiye sahip olan, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından izleyebilen, tartışmalara katılabilen, özel sektörün ve kamu sektörünün verilerini yorumlayarak öngörüde bulunabilen, üretim ve bölüşüm ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlayabilen ve analiz yeteneğine sahip nitelikte iktisatçılar yetiştirmeyi ve iktisat biliminin araştırma ufkunu genişletecek bilimsel faaliyetlere öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

 

Eğitim - Öğretim

İktisat bölümünde eğitim süresi 4 yıl olmaktadır. Bu bölümde iktisada giriş, mikro iktisat, makro iktisat gibi temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik, istatistik alanlarına ilişkin dersler de verilmektedir. Verilen bu derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında analiz ve eleştiri gücünü geliştirmektir.

 

İktisat Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlara Lisans Diploması verilir. Bu diploma ile iktisat bölümü mezunları İktisatçı unvanı alır. Mezunlar, ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebileceği gibi, aynı zamanda devletin ekonomik planlama ve icra kurumlarında uzman olarak çalışabilirler. İş olanakları oldukça geniş olmakla birlikte; bankacılık, iç ve dış ticaret, denetim, yönetim alanlarında kariyer şansı bulunmaktadır. Bunların dışında iktisat alanında akademik kariyer yapma olanakları da mevcuttur.

İktisat bölümü mezunlarının çalışabilecekleri meslekler: Akademisyenlik, Banka müfettişliği, Devlet bütçe uzmanlığı, Dış ticaret uzmanlığı, Gelirler kontrolörlüğü, Gümrük ve ticaret uzmanlığı, Hazine uzmanlığı, Hesap uzmanlığı, İdari hakimlik, İnsan kaynakları uzmanlığı, Kaymakamlık, Maliye müfettişliği, Merkez Bankası uzmanlığı, Pazarlama ve insan kaynakları uzmanlığı, Planlamacılık, Sayıştay denetçiliği, Yeminli mali müşavirlik, Serbest muhasebecilik ve mali müşavir, SPK uzmanlığı, Vergi müfettişliği ve Gelir uzmanlığı olarak sıralanabilir.