Tarihçe

Tarihçe

İşletme Bölümü, 06.02.2012 tarih ve 2012.3.13 sayılı karar ile Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açılmış olup yapısal ve akademik donanımıyla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. İlk öğrencilerini 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında almaya başlayan bölümde 1 profesör, 7 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı için 50 öğrenci alınması planlanmıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında alınacak öğrenci sayısının artırılması ve gelecek yıllarda İkinci Öğretim programının açılması öngörülmektedir.