Çalışma Konuları

ÇALIŞMA KONULARI

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunları, işletmelerde üst düzey yönetici, yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen, kaynakların, zamanın ve işgücünün verimli bir şekilde kullanımında etkin rol oynayan, işletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hâkim ve hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan, ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış, alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen ara eleman olarak veya kendi adına girişimci bir ruhla iş yeri açıp çalıştırabilecek, iş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış bireyler olarak yetiştirilmektedirler.

Üniversitemiz İşletme bölümü mezunları Türkiye’de pekçok üniversiteden farklı olarak Temel İngilizce, Mesleki ingilizce ve Temel Rusça eğitimi almak suretiyle diğer üniversitelerin aynı bölümünden mezun rakipleri arasında daha tercih edilir bir konumda olacaklardır. Ayrıca, kendi kariyerlerini yönlendirebilmeleri amacıyla danışmanları önderliğinde 3. ve 4. sınıflarda seçmeli ders havuzundaki derslerden istedikleri dersleri alabileceklerdir.

İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İSTİHDAM EDİLEBİLECEĞİ SEKTÖRLER VE İŞ TÜRLERİ;

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkanlarından bazıları özel sektör ve kamu sektörü olarak şu şekilde sınıflandırılabilir;

Özel Sektör;

Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik büroları, büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, her türlü bankacılık ve finans faaliyeti gösteren işletmelerde, toptan, perakende alım satım yapan, e-ticaret faaliyeti gösteren işletmelerde istihdam edilebilecekleri gibi kendi girişimsel faaliyetlerini de yürütebilirler.

Kamu Sektörü;

Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, kamu bankalarında istihdam edilmenin yanında, kaymakamlık, idari hakimlik, uzman yardımcılığı (başbakanlık, devlet personel, planlama, dış ticaret, gümrük, Avrupa Birliği, hazine, sigorta denetleme kurulu, sermaye piyasası kurulu, enerji, il planlama, maliye, devlet bütçe, devlet gelir, mali suçları araştırma, merkez bankası, tüketici ve rekabet, telekominikasyon vb.), denetmen yardımcılığı (dış ticarette standardizasyon, tapu ve kadastro, milli emlak, muhasebe, vergi vb.), müfettiş yardımcılığı (gümrük, bakanlık, iş, maliye, Merkez Bankası A.Ş. vb.), kontrolörlük, aday meslek memurluğu, araştırmacılık sözleşmeli subaylık gibi birçok mesleği yapabilmektedirler.