Misyon & Vizyon

 

VİZYON

Alanında başarılı ve tercih edilen nitelikli iş gücünü topluma sağlamanın yanında, sektör işletmelerine yol gösterici, havacılık yönetimine katkı sağlayıcı, sorunlara etkin çözüm üreten bilimsel araştırmalar ile bilime katkı yapmak, akademik personel yetiştirmek ve bilimsel çalışmalarla uluslararası düzeyde önemli bir konum edinmektir.

 

MİSYON

Havacılık yönetimi için gerekli olan niteliklere, mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip; küresel düşünüp yerel uygulamalar yapabilecek kabiliyette, etik ilkeleri özümsemiş, günün nitelikli iş gücü, geleceğin donanımlı ve başarılı yöneticilerini yetiştirmektir.