Genel Bilgi

 

Havacılık, günümüz dünyasının en önemli iş dallarından birisidir. Gelecekte önemini yitirmesinin aksine daha da değer kazanacağı beklenilen az sayıdaki sektörlerin başında gelmektedir. Yüksek yatırım tutarları, uzay teknolojisi uygulamaları, küresel etkinlik sahası, çok sayıda ulusal ve uluslararası yasal kuralların söz konusu olduğu sivil havacılık; en modern ve ileri yönetim tekniklerinin kaçınılmaz olarak uygulanması zorunluluğu nedeni ile son derece yetkin ve iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Sıkı kuralların geçerli olduğu sektörde çalışanların, teknik yeterliliklerinin ileri düzeyde olmasının yanı sıra iyi derecede yabancı diller konuşabilen, evrensel vizyona sahip, gelişime açık ve çok iyi bir eğitim alt yapısının gerekliliğini şart koşmaktadır. Bu gerekliliğin sağlanmasının ise yüksek öğrenimle elde edilmesi zorunluluk halini almıştır. Günün yetişmiş nitelikli havacılık çalışanları, geleceğin havacılık yöneticilerini yetiştirmek üzere kurulmuş olan havacılık yönetimi bölümümüz sadece bir diploma değil, sosyal, teknik ve etik bakımdan evrensel değerlere sahip meslek erbapları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Havacılık Yönetimi bölümü mezunları, alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası iş imkanlarına sahiptirler. Bunların başlıcaları: ilgili kamu idarelerinde, hava yolu işletmelerinde, hava yolu yer hizmeti işletmelerinde, tur ve operatör işletmelerinde, uluslararası kargo işletmelerinde, lojistik işletmelerinde istihdam edilebilmelerinin yanında hava yolu acente olarak girişimci olmaları da mümkündür.