Sevgili Öğrenciler,

Yeni bir fakülte olan Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi modern ve ulusal değerlere bağlı kalarak, ulusal ve uluslararası akademik standartlarda yükseköğretim hizmeti sunmayı bunun yanında hızla küreselleşen dünyaya ve ekonomik yapısına ayak uydurabilecek, Türkiye’yi yarınlara taşıyacak ve doğru bir şekilde kararlar verebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yüksek öğretimin dünyada ve ülkemizdeki yeri ve önemi tartışma götürmez bir gerçektir. Fakültemiz de bu bilinçle eğitim ve öğretim faaliyetine başlamaktadır. Bu doğrultuda fakültemizde iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, bankacılık ve finans ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri açılmış bulunmaktadır. Fakültemiz genç ve tecrübeli akademik kadrosunu daha da güçlendirmeyi ve derslerin içeriğini çağın gerektirdiği ihtiyaçlara göre şekillendirmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemizin Azerbaycan, İran ve Ermenistan ile sınır komşusu olması bize büyük bir avantaj sağlamaktadır. Fakültemiz ilerde bu ülkelerle yakın ilişkiler geliştirerek ve bu ülkelerde bulunan üniversiteler öğrenci değişim programları oluşturarak öğrencilerimizin farklı üniversiteler görmesini ve farklı kültürlerle tanışmasını da sağlayacaktır.

Mezunlarımız; Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Kamu ve Özel Bankalar, Üst Kurullar, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Üniversiteler, Sayıştay, Tarım Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, hem yurt içinde hem de yurtdışında Özel Sektör Firmaları, Denetim Kurumları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumları, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda görev alırlar. Ayrıca mezunlarımız, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik yapabilir ya da üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilirler.

Siz değerli öğrencilerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak ümidiyle…

 Prof. Dr. Genber KERİMLİ
           DEKAN V.