Kalan Süre

Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde Ermeniler, yüzyıllar boyu barış ve huzur ortamında yaşamışlardır. Ancak XIX. sonlarından itibaren Çarlık Rusyası ve bazı Avrupalı Devletlerin teşvik ve yardımıyla teşkilatlar kurmuşlar,  Anadolu, Kafkaslar ve Azerbaycan başta olmak üzere geniş bir coğrafyada ayrılıkçı faaliyetler yürütmüşlerdir. Meydana gelen olaylar sonucunda binlerce masum insan yaşamını yitirmiştir.  Bu hadiselerin en kapsamlı ve trajik olanları 1918-20 yılları arasında Iğdır’ın da içinde bulunduğu Doğu Anadolu, Orta Aras Havzası ve Azerbaycan’da yaşanmıştır.

İçinde bulunduğumuz 2019 yılının bu trajik olayların 100. yılı olması nedeniyle konu ile ilgili  bilimsel veriler ışığında gerçeklerin ortaya çıkarılmasını hedefleyen uluslararası bir sempozyum düzenlenmesine karar verilmiştir. Böylece Ermenistan, Ermeni tezlerini destekleyen devletler ile bunların Diaspora teşkilatlarının Türkiye aleyhine yürüttükleri asılsız iddialara karşı tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması ve tüm dünyaya gösterilmesi amaçlanmaktadır.