Konuralp, Adli Tıp Bülteni İçin Davetli Yazar Olarak Kadına Karşı Şiddeti İnceledi

Iğdır Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Emrak Konuralp, Türkiye’nin en köklü adli bilimler dergisi olan Adli Tıp Bülteni için araştırmacı Mehtap Hamzaoğlu ile birlikte davetli yazar olarak olarak "kadına karşı şiddet" konusunda çalışma hazırladı.

Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Sembolik ve Doğrudan Biçimleri: Namus Olgusu ve Namus Cinayetleri” başlığıyla derginin Aralık 2019 sayısında yayımlanan çalışmada Fransız sosyal bilimci Pierre Bourdieu’nun güç ve tahakküm analizinden ve bunların modern toplumlarda toplumsal olarak yeniden üretilmesinden yola çıkılarak sembolik iktidar ve şiddet kavramları, kadına karşı şiddet açısından ve namus olgusu üzerinden ele alınmıştır.

Çalışmanın anahtar kavramlarından olan sembolik iktidar, zihinlere dünya ve toplum düzeni tasavvurunun ve ırka, dine, etnik kökene veya cinsiyete dayalı toplumsal bölünmelerin meşru ve doğal olduğunu empoze etme gücü olarak tanımlanırken sembolik şiddetin toplumsal dünyamızı toplumun bütün üyeleri tarafından paylaşılan meşru ve “doğal” olarak varsaydığımız algı, düşünce ve eylem çerçevelerimiz olan bilişsel yapılar yoluyla gerçekleştiğine dikkat çekilen çalışmada, sembolik şiddetin, aynı zamanda biliş ve tanıma eylemleri olan tüm tahakküm ve boyun eğdirme eylemlerini ve hiyerarşileri kapsadığı anlatılmıştır.

Doğrudan şiddete başvurmadan, toplumsal dünyaya ilişkin kodlamaların ortak algı çerçeveleri üzerinden kadına yönelik sembolik şiddetin, sembolik eril iktidarın ve tahakkümün korunmasında etkin rol üstlendiğinin anlatıldığı çalışma ataerkil düzenin dayandığı sembolik iktidarın kadının cinsel denetimini normalleştiren bir sembolik şiddet biçimi olarak namus olgusunun antropolojik ve sosyolojik gelişimi ile namusa dayalı bir doğrudan şiddet biçimi olan namus cinayetlerine Türkiye bağlamında odaklanmıştır. 

  • Yayımlama Tarihi: 02 Ocak,2020
Görüntülenme Sayısı: 62