FAKÜLTEMİZ ÖNCÜLÜĞÜNDE "10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ" KAPSAMINDA PANEL DÜZENLENDİ

 

 

Iğdır Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öncülüğünde, Iğdır Barosu ve Anlaş-Mer ile beraber “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda “İnsan Hakları Paneli” düzenlendi.

 

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Gülşen’in moderatörlüğünü yaptığı panele; Iğdır Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Iğdır PTT İşletme Müdürü İsmail Akgül, Öğr. Gör. Hakan Çayalan, Doç. Dr. Ali Kuyaksil, Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Iğdır Akaras ve Avukat İrem Olçe ile Üniversitemiz öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Panelde ilk olarak söz alan Öğr. Gör. Hakan Çayalan, insan hakları tarihinin; din, kültür, ahlak, felsefe ve hukuki gelişmeleri içerdiğini belirterek; “Tarih boyunca hak ve özgürlük fikri olagelmiştir. Fakat bunların insan hakları olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışma konusudur… Sanayi Devrimi'nin dayattığı zorlu çalışma koşulları insanları olumsuz koşullara karşı eyleme yönlendirdi; ardından Sanayi Devrimi'nin neden olduğu dünya savaşları ile devletler düzeyinde insana özgü temel hak ve hürriyetler mevzusu gündeme alındı.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Panelde ikinci konuşmacı olarak söz alan Iğdır Barosu avukatlarından İrem Olçe, insan haklarının temelinde herkesin kişiliğine bağlı, devredilemez temel hak ve özgürlükler olduğunu ifade etti. Av. Ölçe, “Bu haklardan birisi de kişinin kendisini savunma hakkıdır. İşte bu hakkın kullanılmasında temel aktörlerden en önemlisi barolardır. Barolar savunma hakkının kullanılmasında gerçek kişilere yardımcı olmak için müdafii (savunma avukatı) görevlendirirler. Bu amaçla CMK’da müdafilik düzenlemesi mevcuttur...” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Iğdır Akaras söz alarak, II. Dünya Savaşı sonrası insan hakları ile ilgili hukuki gelişmeleri ve Avrupa’daki etkilerini anlattı. Akaras, ayrıca Avrupa Konseyi tarafından AİHS'nin kabulü ve sistemin yargı mekanizması olarak kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisi ve özellikleri hakkında bilgi verdi.

Panelde son konuşmacı olarak Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Kuyaksil söz aldı. Doç. Dr. Kuyaksil, "1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunmasında Özgürlük ve Güvenlik" başlıklı bir sunum yaptı. Kuyaksil, Anayasa’nın tanımından yola çıkarak "hukuk devleti" kavramı ile anayasa ilişkisine değindi. Kısaca 1924, 1960 ve 1982 anayasalarında özgürlük ve güvenlik sarkacının dengesini anlatan Doç. Dr. Kuyaksil, 1982 Anayasası'ndaki düzenlemeler ve uyum yasaları ile sarkacın, günümüzde özgürlükler kısmında olduğunu, yaklaşık ¾’ü değişen 1982 Anayasası’nın artık değiştirilerek kısa ve öz yeni bir anayasa hazırlanmasının zamanı geldiğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Panel, konuşmaların ardından panelistlere Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Demirtaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi tarafından katılım belgelerinin verilmesi ile son buldu.

  • Yayımlama Tarihi: 13 Aralık,2019
Görüntülenme Sayısı: 122