2019-2020 akademik yılında öğrenci alımına başlayan Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü Başkanlığı'na Doktor Öğretim Üyesi Emrah Konuralp atandı. 

Iğdır Üniversitesi'nde göreve başlamadan önce üç yıl süresince İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Konuralp'in siyaset sosyolojisi, kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmaları, sağlığın ekonomi-politiği, milliyetçilik, sekülerleşme, çağdaş Türk siyaseti, uluslararası ilişkiler alanlarında çalışmaları bulunuyor.